Posts contrassegnato dai tag ‘sen to chihiro no kamikakushi’

“E se tu sarai solo, tu sarai tutto tuo”.
Leonardo da Vinci

5/5